تجهیزات تولید

D3 ماشین جهانی با سرعت بالا ، X4 سرعت بالا سوار ماشین ، ماشین جهانی X3 با سرعت بالا ، جوشکاری مجدد دو مسیر ، دستگاه تست نوری AOI دو مسیره ، دستگاه پلاگین AI ، SIEMENS 2 + 1 سرعت فوق العاده دو قطعه Patch Pipeline، 1 line SIEMENS 3 + 1 مونتاژ پچ فوق العاده با سرعت بالا خط 2 خط.